Que significa ?

Què ha significat la distinció de CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA ?

És un titol que significa, ciutat o vila Meritíssima de la Sardana i es concedeix per distingir una ciutat o vila que en el decurs del seu passat i present ha meritat, mitjançant les entitats i les institucions, per les propostes dedicades al foment de la sardana, les activitats organitzades de difussió del moviment cultural sardanista, la música, la composició, la interpretació, el món de la participació ciutadana, les colles, els aplecs, les ballades, etc. El títol es vitalici i la seva celebració té durada de un any, simbolitzant la capital universal de la sardana.

Qui proposa i com s’atorga la distinció, de Meritíssima en la Sardana, a una ciutat ?

El nomenament de la Ciutat Pubilla és una iniciativa de la institució Obra del Ballet Popular. La ciutat és elegida entre les candidatures presentades i son proposades per les corresponents Corporacions Municipals, per tant, és l’Ajuntament de la Ciutat qui proposa la candidatura, que és el reflex del treball dedicat al foment de la sardana de les entitats sardanistes i del moviment associatiu de la pròpia vila o ciutat.

Ciutat Pubilla de la Sardana, què significa ?

Aquesta distinció recau cada any en una població que hagi manifestat el desig de ser-ho i de qui la junta directiva reconegui els mèrits. Es va instaurar a l’any 1960 i la primera ciutat Pubilla designada va ser Girona. A l’any 1979 no hi hagué proclamació en celebrar-se a Barcelona l’Homenatge Nacional de Catalunya a la Sardana. El programa d’actes de proclamació s’inicia uns dies abans amb el recorregut de la Caravana de la Flama de la Sardana, que segueix un itinerari que enllaça les ciutats Pubilles anterior i actual.