12 maig 2020

Confinament – Festa de la Santa Creu i l’Arbre de Maig (Continuïtat)

La Sardana i les colles sardanistes de l’Agrupació Amunt i Crits des del Confinament