12 maig 2020

Confinament – Continuïtat

La Sardana i les colles sardanistes de l’Agrupació Amunt i Crits des del Confinament